Mts. E. Mulder

Adres De Feart 53
Postcode 9222 NT
Plaats Drachtstercompagnie
Land Nederland

'Vermeerderaars moeten graag kippen van ons willen'

Ede en Ietje Mulder hebben op twee locaties in zes stallen plaats voor 77.000 opfok vleeskuikenouderdieren. Drie stallen in Drachtstercompagnie (Fr.)en drie in Aldeboarn (Fr.) .

In Drachtstercompagnie staat een opfokbedrijf met in totaal 45.000 dieren. Ze kochten dit bedrijf  in 1997. “Als opfokker moet je kwaliteit leveren. Vermeerderaars moeten graag kippen van ons willen; dat is ons streven”, zegt Ede. ”Voldoende voer en water is tijdens de opfok van groot belang. We kijken niet naar voer, maar naar gewicht.” De opfokkers streven naar een uniform koppel. “Daar selecteren we streng op, dieren die achterblijven zetten we apart”.

Het achterste deel van de grootste stal in Drachtstercompagnie beschikt over vloerverwarming. In dit deel worden  alle eendagskuikens van het bedrijf opgevangen. Na twee weken worden de kuikens dan over de volledige stal verdeeld. Een deel van de dieren gaat dan naar de twee andere stallen op het bedrijf. Ook in de technische ruimte, de hygiënesluis en de kantine wordt met vloerverwarming gewerkt. Ede gebruikt de warmte van de vleeskuikenouderdieren om deze ruimtes te verwarmen. Boven de hygiënesluis en de kantine bevindt zich de skybox.

Water
Om de dieren aan zowel drinknippels als ronddrinkers te laten wennen, heeft Ede beide systemen in alle stallen opgenomen. De jonge vleeskuikenouderdieren krijgen leidingwater. Om over voldoende capaciteit te beschikken, zijn voorraad vaten noodzakelijk. In alle stallen staan diverse springplateaus. De dieren zo leren tijdens de opfokperiode dat ze moeten springen om bij het water te komen. “In de stallen waar ze later terechtkomen moeten ze de beun op om bij de legnesten te komen”.Voer en water worden vanuit het midden van de stal verstrekt, om alle dieren snel te kunnen bedienen. Alle voer- en waterlijnen zijn oplierbaar.

De hanen en hennen worden tijdens de opfokperiode gescheiden gehouden. “We werken met tien hennetjes per vierkante meter en we houden maximaal vijf hanen per vierkante meter.”

Klimaat
Het klimaat in de stal moet goed zijn. De mixluchtventilatoren zorgen ervoor dat het strooisel wordt gedroogd en ammoniak wordt gereduceerd. “Wat klimaat betreft ben je als pluimveehouder zelf misschien nog wel de beste graadmeter. Als jij het klimaat in de stal goed vindt, dan hebben jouw dieren het ook goed”.

 

Stalinrichting  
Voersysteem Sleepketting
Hoofd drinksysteem Ronddrinkers
Aanvullend drinksysteem Nippels
Springsysteem Springtafels met daarboven ronddrinkers of nippels
Lichtsysteem Hoog frequent dimbare verlichting
Ventilatie systeem Lengteventilatie (computergestuurd)
Luchtinlaat Inlaatventielen
Verwarming Warmtekanonnen van Priva
Weegsysteem Handmatig en automatisch
Overig Noodstroom voorziening en hygiënesluis